Przystosowanie pól SN nr 26 i 28 w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Gniewkowo w zakresie umożliwiającym współpracę ze źródłami wytwórczymi. Dokumentacja techniczna i wykonawstwo.

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Przystosowanie pól SN nr 26 i 28 w stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ Gniewkowo w zakresie umożliwiającym współpracę ze źródłami wytwórczymi. Dokumentacja techniczna i wykonawstwo.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.10.2020 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Bydgoszcz, Dra E. Warmińskiego 8/ Kancelaria pok.23 bud.A, 85-950, Bydgoszcz


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in