Katalog mebli skrzyniowych 2020/2021 wersja pl i eksport (22-09-2020)

» Notice description

Zapytanie dotyczy wydruku katalogów mebli skrzyniowych 2020/2021 w wersji polskiej i eksportowej.

Szczegóły zapytania znajdują się przy pozycji.


Proszę o podanie ceny netto bez kosztów dostawy.
Termin płatności - 60 dni.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych warunków współpracy, gdzie cena będzie stanowiła najważniejsze kryterium. Najniższa wartość oferty nie gwarantuje, że oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
BRW zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w powyższym sposobie procedowania na każdym z etapów postępowania oraz do kwalifikacji Oferentów do dalszych etapów wg. własnego uznania zgodnie z interesem Grupy Kapitałowej BRW. Jednocześnie zapewniamy, że postępowanie ofertowe będzie prowadzone wg. najlepszych praktyk, z zachowaniem bezstronności, przejrzystości i poufności.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj


» Category assortment

  • Publicity materials and gadgets

» Buyer data

BLACK RED WHITE S.A.


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Marketing, publicity and PR category published on OnePlace in last 10 days.