Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku warsztatowym oraz wrót w budynku garażowym wraz z naprawą posadzek

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z obróbką wykończeniową i naprawą posadzki w budynkach Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy przy ul. Bocznej 5 w Gołdapi. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres: wymianę stolarki okiennej i drzwi w budynku szkoleniowo-warsztatowym, wymianę wrót w budynku garażowym 5 boksowym, remont posadzek w budynku garażowym 5 boksowym. Szczegółowy opis zadań został zawarty w załączniku nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 08:30


» Location

ul. Boczna 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Kształcenia i Wychowania
ul. Boczna 1
Gołdap 19-500
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in