Termomodernizacja budynku mieszkalnego Leśniczówki Porządzie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku mieszkalnego Leśniczówki Porządzie, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych – stanowiącymi załączniki do niniejszej SIWZ. Zamówienie obejmuje w szczególności: Termomodernizacja: 1. Ocieplenie zewnętrznych przegród budynku z odtworzeniem elewacji z szalówki drewnianej. 2. Docieplenie stropu nad parterem. Roboty pozostałe: 3. Prace rozbiórkowe. 4. Przebudowa pomieszczenia magazynku na łazienkę i przystosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych. 5. Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej. 6. Tynki (suche), oblicowanie ścian, malowanie. 7. Udrażnianie wentylacji grawitacyjnej. 8. Posadzki. 9. Instalacja urządzenia dla osób niepełnosprawnych (platformy).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.10.2020 | 08:30


» Location

Leśników 27
Leszczydół-Nowiny 07-202
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Nadleśnictwo Wyszków
Leśników 27
Leszczydół-Nowiny 07-202
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in