Dostawa 60 używanych laptopów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 60 używanych laptopów dla Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 1 do SIWZ (będący jednocześnie załącznikiem do umowy) oraz wzór umowy, stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie więcej niż jednego modelu laptopa spełniającego wymagania OPZ, stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił minimum 12-miesięcznej gwarancji jakości.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Aleja Niepodległości 162
Warszawa 02-554
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from IT and telecommunications category published on OnePlace in last 10 days.