Wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku, druk i dostawa publikacji A5

» Notice description

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
Część 1 - Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego, przygotowanie do druku, wydrukowanie i dostarczenie zeszytu A5 wraz z zakładką do książki.
Część 2 – Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficznego, przygotowania do druku, wydrukowanie publikacji zawierającej przepisy kulinarne z wykorzystaniem produktu tradycyjnego
i dostarczenie do siedziby Zamawiającego wydrukowanych egzemplarzy publikacji i publikacji w wersji elektronicznej.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 1 (Część 1) i 1A (Część 2) do SIWZ, tj. Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) oraz w umowie Załącznik nr 6
(Część 1) i 6A (Część 2) do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

14.10.2020 | 10:00


» Location

al. Piłsudskiego 8
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Books, magazines, educational publications

» Buyer data

Województwo Łódzkie
al. Piłsudskiego 8
Łódź 90-051
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in