Dostawa urządzenia do Real Time PCR, pojemników do przechowywania i transportu narządów w hipotermii prostej (cooler box) ze stałym pomiarem i rejestrowaniem temperatury w podziale na pakiety

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do Real Time PCR oraz pojemników do przechowywania i transportu narządów w hipotermii prostej (cooler box) ze stałym pomiarem
i rejestrowaniem temperatury w podziale na pakiety:
Pakiet 1 - System do ilościowego PCR (Real-Time PCR) wraz z osprzętem dla typowania HLA – 1 szt.
Pakiet 2 - Pojemnik do przechowywania i transportu narządów – 2 szt.
Pakiet 3 - Pojemnik do przechowywania i transportu narządów – 6 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 09:00


» Location

02-097 Warszawa


» Category assortment

  • Other

» Buyer data

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Banacha 1A
02-097 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in