Dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż/instalacja wyposażenia pracowni dydaktycznych w Zespole Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu, objętych wsparciem w ramach projektu nr RPDS.10.04.01-02-0012/19 „Wysoka jakość kształcenia zawodowego w powiecie milickim – edycja 2” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014-2020 Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
Informacja o miejscu dostawy: Województwo DOLNOŚLĄSKIE Powiat milicki Gmina Milicz, Szkoły: Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu, ul. Trzebnicka 4b, 56-300 Milicz.
Dostawa obejmuje transport i wniesienie sprzętu, a także jego uruchomienie (jeżeli dotyczy).
Wymieniony w załącznikach do SIWZ sprzęt powinien być fabrycznie nowy, wolny od obciążeń prawami osób trzecich, nieużywany, posiadać karty gwarancyjne , materiały dotyczące użytkowania i instrukcję obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE, posiadać certyfikat ISO9001 dla producentów sprzętu, posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż dwa lata wydłużenie gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.
Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Wojska Polskiego 38
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Powiat Milicki
ul. Wojska Polskiego 38
Milicz 56-300
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in