Pełnienie funkcji Mentorów Zawodowych w ramach projektów realizowanych przez Powiat Wadowicki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie Zawodowe Uczniów – SPR współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego

» Notice description

Zadanie częściowe nr 1:
Mentor Zawodowy Projektu pn.
Turystyczno – Gastronomiczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II,
Nr projektu RPMP.10.02.02-12-0029/19
Zadanie częściowe nr 2:
Mentor Zawodowy Projektu pn.
Wadowickie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II, Nr projektu RPMP.10.02.02- 12-0030/19
Zadanie częściowe nr 3:
Mentor Zawodowy Projektu pn.
Andrychowskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego II, Nr projektu RPMP .10.02.02-12-0023/19
Zadanie częściowe nr 4:
Mentor Zawodowy Projektu pn.
Nowe Kompetencje Nowe możliwości – Wsparcie Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej, Nr projektu RPMP .10.02.02-12-0028/19

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:30


» Location

ul. Batorego 2
Wadowice 34-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Training

» Buyer data

Powiat Wadowicki
ul. Batorego 2
Wadowice 34-100
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in