Budowa ulicy Sportowej w Koronowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Budowie ulicy Sportowej w Koronowie na odcinku o długości 350 mb i obejmuje realizację niżej wymienionego zakresu robót:
1) prace geodezyjne
2) prac przygotowawczych rozbiórkowych
3) roboty ziemne
4) kanalizację deszczową
5) przebudowę linii niskiego napięcia z uwzględnieniem prac Pod Napięciem
6) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wraz z krawężnikami
7) wykonanie chodników
8) wykonanie zjazdów
9) wykonanie zieleni drogowej
10) wykonanie progów zwalniających
11) wykonanie oznakowania

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 09:00


» Location

Plac Zwycięstwa 1
Koronowo 86-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Koronowo
Plac Zwycięstwa 1
Koronowo 86-010
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in