„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zlokalizowanych na terenie Gminy Kluki”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Kluki, w okresie od 01.10.2020 r. do 31.12.2020r. oraz wyposażenie ww. nieruchomości w pojemniki na odpady.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 09:00


» Location

Kluki 88
Kluki 97-415
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

Gmina Kluki
Kluki 88
Kluki 97-415
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in