Zimowe utrzymanie dróg na terenie sołectw gminy Kęty: Bielany, Bulowice, Łęki, Malec, Witkowice i Nowa Wieś w sezonie 2020/2021.

» Notice description

1. W ramach zamówienia należy wykonywać:
1) odśnieżanie dróg, zatok autobusowych itp.,
2) zwalczanie i likwidowanie śliskości zimowej przez stosowanie środków chemicznych lub/i materiałów uszorstniających,
3) oraz wykonanie innych prac i podejmowanie działań organizacyjno-technicznych niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,
w celu zapewnienia przejezdności i przejścia oraz w celu ograniczenia zakłóceń płynności ruchu drogowego, wywołanych opadami śniegu
2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki wykonania i odbioru robót zawiera Szczegółowa specyfikacja techniczna - załącznik nr 11 do SIWZ

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 09:45


» Location

Rynek 7
Kęty 32-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services

» Buyer data

Gmina Kęty
Rynek 7
Kęty 32-650
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in