Usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są usługi ankietowania na potrzeby realizacji badań naukowych z podziałem na 2 części:
1) Część 1 – Usługa ankietowania przez Internet w ramach projektu „Społeczna nieodpowiedzialność a reputacja przedsiębiorstwa” (badanie nr 2 i badanie nr 3) – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1A i 1B do SIWZ;
2) Część 2 – Usługa ankietowania w ramach projektu „COVID-19 a zmiany w preferencjach dotyczących korzystania z gier hazardowych – psychospołeczne czynniki wyjaśniające”– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 11:00


» Location

Al. Racławickie 14
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Market research and development

» Buyer data

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in