Przebudowa ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II

» Notice description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przebudowę ul. Słonecznej w Strzelinie – etap II w następującym zakresie:

Część drogowa:
a) Nawierzchnia ul. Słonecznej z betonu asfaltowego o długości 150 m i szerokości 5,5m, na podbudowie zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z wykorzystaniem istniejącej stabilizacji, ograniczona krawężnikiem betonowym o wymiarach 22,5x15x100cm posadowionym na wspólnej ławie betonowej, ze ściekiem z kostki betonowej 16x16 cm.
b) Istniejące zjazdy do posesji: uzupełnienie tłuczniem kamiennym.
c) Wykonanie projektu zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.

Część sanitarna:
Budowa kanalizacji deszczowej w tym:
- Wykonanie kolektora deszczowego o długości 20 m zakończonego wylotem odprowadzającym wody deszczowe do projektowanego rowu otwartego (odrębny etap, w ramach którego zostaną wykonane separatory, rów i dalsze odprowadzenie wód deszczowych);
- Wykonanie kolektora kanalizacji deszczowej Ø0,25m w ul. Słonecznej o długości 150 m;
- Wykonanie studzienek kontrolnych z typowych elementów betonowych – 5 szt.;
- Wykonanie wpustów ulicznych klasy D400 osadzonych na studzienkach z typowych elementów betonowych prefabrykowanych o średnicy Ø0,45m z osadnikami o głębokości min. 0,5m oraz koszami do wyłapywania zanieczyszczeń stałych – 10 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

08.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Ząbkowicka 11
Strzelin 57-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miasta i Gminy w Strzelinie
ul. Ząbkowicka 11
Strzelin 57-100
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in