Wykonanie wstępnego projektu podziału nieruchomości drogowych znajdujących się na terenie miasta Łodzi.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych polegających na wykonaniu wstępnego projektu podziału nieruchomości drogowych znajdujących się na terenie miasta Łodzi Zamówienie obejmuje przygotowanie wstępnego projektu podziału maksymalnie 180 działek w podziale na 3 części po maksymalnie 60 działek na każdą część. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (dla części 1-3 zamówienia) - Tom II SIWZ oraz w Tomie III SIWZ – ,,Formularz aktu umowy” dla części 1-3.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Piotrkowska 173
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Miasto Łódź - Zarząd Dróg i Transportu
ul. Piotrkowska 173
Łódź 90-447
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in