Dostawa i montaż ogrodzenia dla farmy fotowoltaicznej

» Notice description

TAURON Serwis sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą: ,,Dostawa i montaż ogrodzenia dla farmy fotowoltaicznej''
Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia oraz wymagania Zamawiającego zostały zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), stanowiącej załącznik do niniejszego ogłoszenia

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 13:00


» Location

TAURON Serwis sp. z o.o
ul. Lwowska 23
40-389 Katowice


» Category assortment

  • Construction materials

» Buyer data

TAURON Serwis sp. z o.o


» Contact details

Available after sign in

Sign in