Montaż windy w nowym szybie w budynku przy ul. Jagiellońskiej 44 w Szczecinie w formule zaprojektuj i wybuduj dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w duszy klatki schodowej samonośnego szybu windowego oraz dostawa i montaż platformy dźwigowej z napędem elektrycznym o parametrach technicznych spełniających normy przewidziane przez ustawodawcę w przepisach dotyczących transportu osób niepełnosprawnych wraz z towarzyszącymi pracami budowlanymi związanymi z realizacją ww. zadania, a także uzyskanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również świadczenie na rzecz Zamawiającego usług z zakresu serwisu i konserwacji dostarczonego dźwigu w okresie trwania jego gwarancji.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 11:30


» Location

Jagiellońska 44
Szczecin 70-382
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Jagiellońska 44
Szczecin 70-382
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in