Usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu przetargowym jest: usługa wywozu i utylizacji odpadów medycznych dla Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o. prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie.
2. Precyzyjny i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia zawiera Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia, określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

SZPITAL POWIATOWY w PSZCZYNIE prowadzony przez Centrum Przedsiębiorczości CP Sp. z o.o.
Witolda Antesa 11
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in