Zakup usługi wsparcia technicznego i gwarancji w miejscu instalacji dla posiadanych przez Województwo Lubelskie serwerów, macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych firmy Hewlett Packard.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego do posiadanych przez Województwo Lubelskie serwerów, macierzy dyskowych, bibliotek taśmowych firmy HPE.
Usługa wsparcia technicznego powinna być świadczona w standardzie nie gorszym niż HPE Foundation Care NBD z opcją DMR, w tym powinna zapewniać:
• możliwość telefonicznego zgłaszania awarii w trybie 8 godzin na dobę od 7:30 do 15:30, reakcję serwisu najpóźniej w następny dzień roboczy (NBD) oraz przesyłanie zgłoszeń serwisowych 24 godzin na dobę na wskazany serwisowy adres mailowy Wykonawcy
• bezpośredni, rejestrowany dostęp do centrum pomocy technicznej producenta przez 24 godziny na dobę, umożliwiający bezpośrednie, samodzielne otwieranie przez zamawiającego zgłoszeń serwisowych w centrum pomocy technicznej producenta bez limitu na ilość zapytań,
• wymiana dysku obejmuje opcję „zachowaj swój dysk” (w przypadku awarii nośnika danych – dysku twardego, serwis producenta wymienia nośnik bez konieczności zwrotu uszkodzonego nośnika) przez cały okres wsparcia,
• dostęp do najnowszego oprogramowania sprzętowego urządzeń, możliwość pobrania najnowszego oprogramowania ze strony producenta, a w przypadku zakończenia wsparcia sprzętowego świadczonego przez producenta dla elementów infrastruktury Zamawiającego, zapewnienie dostępu do najnowszego oprogramowania sprzętowego urządzeń, umożliwiającego ich poprawną pracę,
• naprawa uszkodzonego urządzenia w miejscu instalacji (on-site).
• Wykonawca obejmie własnym serwisem biblioteki taśmowe EML71e, a w razie awarii uniemożliwiającej naprawę biblioteki, wymieni na inną o nie gorszych parametrach.
• Biblioteka taśmowa powinna spełniać następujące parametry:
• powinna być wyposażona w robota zarządzającego,
• minimum 3 napędy taśmowe,
• minimum 66 slotów na taśmy,
• biblioteka powinna być wspierana przez oprogramowanie Data Protector min. w wersji 9
i Veeam Backup i Replication wersja 9.5,
• powinna współpracować z macierzą dyskową HSV360 w sieci SAN,
• powinna być wyposażona w porty Fiber Channel.

Szczegółowy opis parametrów technicznych oraz wykaz urządzeń objętych usługą zawiera Zał.1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 12:00


» Location

ul. Artura Grottgera 4
Lublin 20-029
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Województwo Lubelskie
ul. Artura Grottgera 4
Lublin 20-029
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in