Remont sali gimnastycznej w Łęgu Probostwie

» Notice description

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego planuje się wykonanie remontu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łęgu Probostwie, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 104.
Po wykonaniu prac rozbiórkowych należy dokonać odbioru geotechnicznego podłoża gruntowego. Należy przygotować kosztorys ofertowy oraz kosztorys powykonawczy inwestycji.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Piłsudskiego 12
Drobin 09-210
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miasta i Gminy Drobin
Piłsudskiego 12
Drobin 09-210
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in