Prace porządkowe i usługa ręcznego sortowania odpadów w Zakładzie ZGO Pukinin gm. Rawa Mazowiecka

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest usługa ręcznego sortowania odpadów komunalnych i odpadów selektywnych w tym demontaż odpadów wielkogabarytowych, utrzymanie porządku w hali sortowni, a także na terenie Zakładu ZGO Pukinin nr 140, gmina Rawa Mazowiecka, oraz pomieszczeniach biurowo-socjalnych zlokalizowanych na terenie Zakładu ZGO Pukinin. Usługa ręcznego sortowania polegać będzie na wybieraniu asortymentu (takiego jak: opakowania z tworzyw sztucznych, folia, makulatura, szkło, metale żelazne i nieżelazne, a także innych asortymentów wskazanych przez Zamawiającego) z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów gromadzonych selektywnie zgodnie z posiadanymi decyzjami administracyjnymi. Zamawiający ustala normę wysegregowanych odpadów w ilości 0,60 Mg na jednego pracownika na jeden dzień roboczy. Zamawiający dopuszcza pracę osób niepełnosprawnych. W takim przypadku Wykonawca przy doborze osób musi wziąć pod uwagę fizyczne przeszkody typu schody, podesty, itp., dlatego też zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 09:00


» Location

ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Waste management

» Buyer data

ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.
ul. Katowicka 20
Rawa Mazowiecka 96-200
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in