"Rekultywacja zbiorowisk roślinnych” w ramach zadania inwestycyjnego „Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Górek Szymona - uzupełnienie infrastruktury ”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rekultywacji obszaru Górek Szymona o powierzchni 2649 m2. Na prace składa się:
1. Zabezpieczenie wydzielonego terenu wydmy za pomocą maty/siatki przeciwerozyjnej o powierzchni 606 m2 wraz z wykonaniem nasadzeń i wsiewką nasion mieszanki łąkowej,
2. Usunięcie roślinności niepożądanej dla siedliska wydmy śródlądowej, głównie nawłoci oraz usunięcie pojedynczych gatunków obcych m.in. podrostu czeremchy z powierzchni 2043 m2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Kościuszki 5
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Urząd Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
Piaseczno 05-500
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in