Usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstów specjalistycznych na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z podziałem na części:
1) Część 1 – Usługa autorskiego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstu specjalistycznego pt. „W sobie samym znaleźliśmy wyrok śmierci: aby nie ufać sobie samemu, lecz Bogu". Metanoiczno-soteriologiczne przesłanie Wielkiego kanonu św. Andrzeja z Krety.– zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ;
2) Część 2 – Usługa autorskiego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstu specjalistycznego pt. Norwidianum. Studia o Norwidzie, t. 3 część 1 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1b do SIWZ;
3) Część 3 – Usługa autorskiego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstu specjalistycznego pt. Norwidianum. Studia o Norwidzie, t. 3 część 2 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1c do SIWZ;
4) Część 4 – Usługa autorskiego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstu specjalistycznego pt. Norwidianum. Studia o Norwidzie, t. 3 część 3 – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1d do SIWZ;
5) Część 5 – Usługa autorskiego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstu specjalistycznego pt. Działania Unii Europejskiej w zapewnieniu bezpieczeństwa rozwoju sieci 5G – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1e do SIWZ;
6) Część 6 – Usługa autorskiego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski tekstu specjalistycznego pt. Społeczna recepcja technologii 5G – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1f do SIWZ;
7) Część 7 – Usługa autorskiego tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski wraz z korektą językową native speakera tekstu specjalistycznego pt. Wiejskie przestrzenie publiczne – specyfika i znaczenie dla lokalnych społeczności. Na przykładzie wsi Polski Wschodniej – zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1g do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:00


» Location

Al. Racławickie 14
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Translation and interpreting

» Buyer data

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
Lublin 20-950
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in