„Dostawa oprogramowania narzędziowego”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji narzędzowych w podziale na 2 Części: 1) Część nr 1
Dostawa 2 szt. oprogramowania Adobe Creative Cloud for Teams All Apps lub równoważne; 2) Część nr
2 Dostawa 100 szt. oprogramowania Axence nVision 11.6 lub równoważne wraz ze wsparciem
technicznym dla: 700 szt. obecnie posiadanych licencji Axence nVision i 100 szt. licencji zakupionych w
ramach przedmiotowego postępowania.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:00


» Location

Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Licences and software

» Buyer data

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa Państwowy Instytut Badawczy
Kolska 12
Warszawa 01-045
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in