Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa sprzętu rehabilitacyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do siwz. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 10:00


» Location

ul.Szaserów 128
Warszawa 04-141
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Sport

» Buyer data

Wojskowy Instytut Medyczny
ul.Szaserów 128
Warszawa 04-141
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in