Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Stefana Batorego w Bielsku-Białej na działce nr 312/86

» Notice description

Przedsięwzięcie budowlane polegające na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą (drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki i dojścia, tereny biologicznie czynne, instalacje zewnętrzne i przyłącza) przy ul. Stefana Batorego w Bielsku-Białej na działce nr 312/86 obręb ewidencyjny Żywieckie Przedmieście. Projektowany budynek o podłużnym kształcie o wysokości 6 kondygnacji (5 nadziemnych kondygnacji mieszkalnych oraz piwnica). Budynek posiada formę prostopadłościanu w wycofaniem elewacji w miejscu przeszklonej klatki schodowej i nadwieszeniem dachu.
Nad wejściem do budynku przewidziano zadaszenie. Od strony południowej i zachodniej na elewacji zaprojektowano balkony. Budynek przykryto dachem płaskim obejmującym swoim zasięgiem również balkony. Budynek posiada układ korytarzowy z jedną klatką schodową oraz windą łączącą wszystkie kondygnacje W kondygnacji piwnic zlokalizowano pomieszczenia techniczne, gospodarcze i sanitarne, komórki lokatorskie dla każdego mieszkania, wózkownię oraz rowerownię. Na kondygnacjach nadziemnych 1-5 zlokalizowano mieszkania w ilości 30 szt (po sześć mieszkań na każdym piętrze).
Przewidziano zróżnicowaną strukturę i wielkości mieszkań (jednopokojowe, dwupokojowe, trzypokojowe). Obiekt eliminuje bariery architektoniczne i jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych
Ze względu na zastosowanie windy istnieje możliwość przystosowania wybranych mieszkań dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano pięć mieszkań dwupokojowych dla niepełnosprawnych. Powierzchnia użytkowa obiektu – 2195,84 m2, powierzchnia mieszkań – 1588,66 m2, kubatura budynku – 8541,80 m2. Ilość miejsc parkingowych – 45 miejsc

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

19.10.2020 | 12:00


» Location

Komorowicka 72
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Bielsko-Bialskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
Komorowicka 72
Bielsko-Biała 43-300
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in