Dostawa przenośnego sprzętu komputerowego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego przenośnego sprzętu komputerowego: 10 laptopów.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Bartycka
Warszawa 00-716
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Centrum Badań Kosmicznych PAN
ul. Bartycka
Warszawa 00-716
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in