Przebudowa i rozbudowa budynku DPS w Wietrzychowicach

» Notice description

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową i rozbudową budynku Domu Pomocy Społecznej w Wietrzychowicach pod kątem poprawy funkcjonalności i użytkowania przedmiotowego obiektu wraz z uwzględnieniem aktualnych przepisów ochrony p.poż, przy czym zamówienie podzielono na trzy etapy realizowane w roku 2020 , 2021 i 2022 co podyktowane jest planowanymi wydatkami środków powiatu i dotacji PFRON.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 11:30


» Location

Wietrzychowice 9
Wietrzychowice 33-270
Województwo: małopolskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Dom Pomocy Społecznej
Wietrzychowice 9
Wietrzychowice 33-270
Województwo: małopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in