Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.:
„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach wielorodzinnych w Gminie Pszczyna”.
2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych w całym zakresie rzeczowym wskazanym w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ, w czterech budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Pszczyna pod adresem:
a. Pszczyna ul. Kopernika 12,
b. Pszczyna ul. Staromiejska 39,
c. Pszczyna ul. Wodzisławska 5-7,
d. Łąka ul. Tysiąclecia 1,
przy czym przedmiot zamówienia dzieli się na 4 części:
I. Część zamówienia nr 1 - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy ul. Kopernika 12, polegająca na:
a. wykonanie docieplenia elewacji wełną mineralną;
b. wykonanie tynku silikatowego na wszystkich ścianach budynku;
c. wymiana okna w lokalu użytkowym na parterze;
d. renowacja okien drewnianych na parterze;
e. wymiana okien na klatce schodowej;
f. wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową oraz do lokali użytkowych na parterze;
g. likwidacja otworów okiennych na elewacji północno-wschodniej w mieszkaniach na 2 piętrze – zamurowanie;
h. likwidacja elementów stalowych i rur wentylacyjnych na elewacji północno-wschodniej;
i. montaż zadaszenia nad drzwiami;
j. montaż budek lęgowych dla nietoperzy;
k. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
II. Część zamówienia nr 2 – Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy ul. Staromiejskiej 39, polegająca na:
a. wykonanie docieplenia elewacji płytami styropianowymi;
b. wykonanie tynku silikatowego na ścianach budynku;
c. wymiana okien zespolonych na okna uchylne jednodzielne z PCV
d. malowanie stolarki drzwiowej;
e. wykonanie izolacji ścian fundamentowych;
f. montaż budek lęgowych dla jerzyka i nietoperzy;
g. wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
III. Część zamówienia nr 3 – Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Pszczynie przy ul. Wodzisławskiej 5-7, polegająca na:
a. Docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi i płytami z wełny mineralnej;
b. Wykonanie tynku silikatowego na ścianach budynku;
c. Wymiana okien zespolonych na okna z PCV;
d. Wykonanie docieplenia stropodachu granulatem z wełny mineralnej;
e. Wymiana grzejników żeliwnych na grzejniki stalowe dwupłytowe i stalowe łazienkowe z zaworami termostatycznymi;
f. Montaż budek lęgowych dla wróbla, oknówki i nietoperzy;
g. Wymiana okładziny schodów i podestu zewnętrznego;
h. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej.
IV. Część zamówienia nr 2 – Termomodernizacja budynku wielorodzinnego w Łące przy ul. Tysiąclecia 1, polegająca na:
a. Wykonanie docieplenia ścian budynku płytami styropianowymi;
b. Wykonanie tynku silikatowego na ścianach elewacji;
c. Wymiana okien zespolonych na okna uchylne z PCV;
d. Wymiana drzwi aluminiowych;
e. Montaż budek lęgowych dla wróbla i nietoperzy;
f. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej;
g. Wykonanie izolacji ścian fundamentowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Urząd Miejski w Pszczynie
ul. Rynek 2
Pszczyna 43-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in