przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia

» Notice description

Przedmiot zamówienia w postępowaniu stanowi dostawa sprzętu, aparatury medycznej oraz wyposażenia w asortymencie i ilościach szczegółowo określonych w załączniku nr 1 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony w formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ zawiera standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.
Miejsce realizacji zamówienia: Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.,
ul. Mickiewicza 10, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Mickiewicza 10
Nowe Miasto Lubawskie 13-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10
Nowe Miasto Lubawskie 13-300
Województwo: warmińsko-mazurskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in