„Dostawa aparatury medycznej – aparatu rtg przyłóżkowego cyfrowego (powtórka) - w ramach projektu: Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu wsparcia podmiotu leczniczego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, zakup Środków Ochrony Indywidualnej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu zabezpieczenia pracowników przed zakażeniem COVID-19”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia w niniejszym przetargu jest dostawa aparatury medycznej – aparatu RTG przyłóżkowego cyfrowego (powtórka) - w ramach projektu: Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu wsparcia podmiotu leczniczego w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się COVID-19, zakup Środków Ochrony Indywidualnej dla SP ZOZ Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie w celu zabezpieczenia pracowników przed zakażeniem COVID-19. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę , montaż i uruchomienie (instalację).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Chełmońskiego 28
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

SP ZOZ Szpital Wielospecjalistyczny w Jaworznie
ul. Chełmońskiego 28
Jaworzno 43-600
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in