Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych w podziale na 8 części

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych podzielone na następujące części:
Część 1 - Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych do SOI Gliwice
Część 2 - Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych do SOI Bytom
Część 3 - Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych do SOI Tarnowskie Góry
Część 4 - Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych do SOI Katowice
Część 5 - Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych do SOI Opole
Część 6 - Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych do SOI Krapkowice
Część 7 - Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych do SOI Bielsko - Biała
Część 8 - Zakup i dostawa materiałów instalacyjnych i budowlanych do SOI Lubliniec

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zawierają wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ oraz Formularz cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ), które stanowią integralną część niniejszej SIWZ.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

6. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

29.09.2020 | 09:00


» Location

ul. Gen. Andersa 47
Gliwice 44-121
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Sanitary ware

» Buyer data

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gen. Andersa 47
Gliwice 44-121
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in