„Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w m. Chrząstawa Wielka ul. Leśna dz. nr 90, 139, 55/112, 55/114, 55/116, gmina Czernica”

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia są kompletne roboty budowlane związane z zadaniem pn.: „Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w m. Chrząstawa Wielka ul. Leśna dz. nr 90, 139, 55/112, 55/114, 55/116, gmina Czernica”
2. Podstawowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Leśnej w Chrząstawie Wielkiej
- ułożenie kabla YAKXS 4x35mm2 - ok. 1394 mb,
- montaż słupów stalowych o wys. 8 m, wraz z oznakowaniem - 26 szt.,
- montaż szafki oświetlenia drogowego, wraz z oznakowaniem - 1 szt.,
- montaż opraw oświetleniowych - 26 szt.,
- roboty pomocnicze

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Kolejowa 3
Czernica 55-003
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Czernica
ul. Kolejowa 3
Czernica 55-003
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in