Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Naropińska

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: „Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Naropińska”.
W zakres zadania wchodzą m.in. następujące roboty:
1) Roboty przygotowawcze– roboty pomiarowe: ok. 0,54 km, rozebranie: nawierzchni bitumicznych, podbudowy z kruszywa: ok. 216 m2,
2) Remont przepustów pod koroną drogi – roboty ziemne wykonywane koparkami wraz z rozbiórką istniejących przepustów: ok. 60 m3, wymiana części przelotowych przepustów na rury spiralnie karbowane: ok. 20 m, umocnienie wlotów i wylotów przepustów ażurowymi płytami: ok. 12 m2,
3) Podbudowa – wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym, skropienie emulsją asfaltową podbudowy: ok. 2333,30 m2,
4) Nawierzchnia – warstwa wiążąca z betonu asfaltowego, skropienie emulsja warstwy wiążącej: ok. 2163,80 m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego: ok. 2112,50 m2,
5) Pobocza – wykonanie poboczy z kruszywa łamanego: ok. 630 m2,
6) Oznakowanie pionowe,
7) Roboty uzupełniające – roboty ziemne wykonywane koparkami: ok. 81,2 m3, umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi płytami: ok. 128 m2,
8) Roboty uzupełniające II – umocnienie skarpy ażurowymi płytami: ok. 150 m2.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Plac Tysiąclecia 1
Żelechlinek 97-226
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Żelechlinek
Plac Tysiąclecia 1
Żelechlinek 97-226
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in