Rozbudowa al. Śliwowej we Wrocławiu w zakresie budowy obustronnego chodnika, oświetlenia oraz MKT wraz z budową brakujacego odcinka jezdni.

» Notice description

1.Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa al. Śliwowej we Wrocławiu w zakresie budowy obustronnego chodnika, oświetlenia oraz miejskich kanałów technologicznych wraz
z budową brakującego odcinka jezdni od działki na wysokości al. Śliwowej 11 do skrzyżowania z ul. Bogatyńską. Zakres podstawowy obejmuje wykonanie robót:
- branży drogowej,
- branży elektrycznej - oświetlenie,
- branża teletechnicznej- kanały MKT,
- zieleń,
- stała organizacja ruchu
- organizacja ruchu zastępczego,
- zabezpieczenie poziomej osnowy geodezyjnej,
2.Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie wykonania nasadzeń drzew (20 szt) i krzewów (około 230 szt) wraz z ich pielęgnacją. Wykonawca zostanie poinformowany o skorzystaniu z prawa opcji przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
ul. Długa 49
Wrocław 53-633
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in