sprawa 146/PM/2020 Modernizacja lokalu mieszkalnego (pustostan) przy ul. Jasnej 2/2 w Bydgoszczy

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację lokalu mieszkalnego (pustostan) położonego w Bydgoszczy przy ul. Jasnej 2/2. Zakres prac obejmuje odpowiednio roboty w branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej, wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej – zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, w tym projektem budowlanym, decyzją pozwolenia na budowę, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
Bydgoszcz 85-011
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in