Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtaszyce, Gmina Dobra, powiat łobeski

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtaszyce, gm. Dobra, wraz z
rozbudową oczyszczalni ścieków na działce 136/3 wraz z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków
poprzez istniejącą kanalizację sanitarną do rowu znajdującego się na działce 136/6. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

Wojska Polskiego 23
Dobra 72-210
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Wojska Polskiego 23
Dobra 72-210
Województwo: zachodniopomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in