Remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest remont bieżący Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wraz z wymaganym technologią standardem robót zawarty został w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz we wzorze umowy – stanowiących załączniki do SIWZ. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie Wykonawca. 3. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w zakresie: 1) wymianę aluminiowej stolarki budowlanej w strefie wejścia głównego do budynku, tj. drzwi wejściowych, ścianki wiatrołapu wraz z drzwiami oraz ścianki z drzwiami oddzielające poczekalnię od korytarza, 2) wykonanie nowej zabudowy meblowej osłaniającej rozdzielnię elektryczną w pomieszczeniu poczekalni,3) wymianę bramy wjazdowej na plac garażowy wraz z wymianą i rozbudową systemu kontroli dostępu dla bramy a także wymianą systemu domofonowego przy tej bramie, 4) wymianę bramy przeciwpożarowej, 5) wykonanie przeciwwilgociowej powłokowej izolacji ścian piwnicznych naroża budynku oraz naprawa tynków oraz roboty malarskie w pomieszczeniu piwnicznym.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 11:00


» Location

ul. Narutowicza 73
Lublin 20-019
Województwo: lubelskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie
ul. Narutowicza 73
Lublin 20-019
Województwo: lubelskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in