BUDOWA BUDYNKU KANCELARII LEŚNICZEGO ORAZ ROZBIÓRKA MAGAZYNU PALIW

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane określone w szczegółowo w: dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę, specyfikacjach technicznych, przedmiarach robót stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ.

Na przedmiotowej działce realizowana będzie inwestycja polegająca na budowie budynku kancelarii leśniczego oraz rozbiórka magazynu paliw. Przy budynku zostanie wykonane utwardzenie z kostki betonowej gr. 8 cm.

Istniejący obiekt magazynu paliw wzniesiony w technologii tradycyjnej murowanej z elementów drobnowymiarowych, strop ciężki betonowy z pokryciem z papy. Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć cały obiekt i teren wokół, aby żadne z elementów rozbieranych nie stworzyły zagrożenia dla pracowników i przechodniów.

Przedmiotowa działka nie jest położona na obszarze zespołu stanowisk archeologicznych oraz obszarze ochrony konserwatorskiej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Wolsztyńska 13E
Włoszakowice 64-140
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Nadleśnictwo Włoszakowice
ul. Wolsztyńska 13E
Włoszakowice 64-140
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in