Przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Syców z: ul. Kaliską sięgacz do posesji 13 (dz. 1 AM 10), ul. Kaliską sięgacz do posesji 19-21 (dz. 9 i 10/4 AM 10), ul. Kazimierza Wielkiego

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 449 w m. Syców z: ul. Kaliską sięgacz do posesji 13 (dz. 1 AM 10), ul. Kaliską sięgacz do posesji 19-21 (dz. 9 i 10/4 AM 10), ul. Kazimierza Wielkiego.
Przebudowa skrzyżowań realizowana jest na terenie miasta Syców przy drodze wojewódzkiej nr 449 – ul. Kaliska.
a) ul. Kaliska sięgacz do posesji 13 (dz. 1 AM 10) - Istniejąca droga gminna o nawierzchni z trylinki o szerokości 4,2-5,2 m, w ciągu chodnika nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej typu „kość”. Istniejąca droga wojewódzka o nawierzchni bitumicznej. Szerokość drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku to 6,4 m. Istniejący chodnik przy drodze wojewódzkiej o nawierzchni z kostki betonowej prostokątnej, miejscowo zapadnięty. Szerokość chodnika na przedmiotowym odcinku 2,7-5,1 m. Istniejący chodnik przy drodze gminnej o nawierzchni z płyt betonowych, całkowicie zapadnięty i miejscowo zarośnięty. Szerokość chodnika 1,0-1,8 m. Woda z drogi gminnej wpływa na drogę wojewódzką, a następnie z drogi wojewódzkiej odprowadzana jest do kanalizacji ogólnospławnej w pasie drogowym.
W ramach zadania przewidziana jest rozbiórka nawierzchni istniejącego zjazdu i nawierzchni drogi gminnej oraz chodnika przy drodze gminnej z krawężnikami a także budowa nowego zjazdu, chodnika i drogi gminnej.
b) Ul. Kaliska sięgacz do posesji 19-21 (dz. 9 i 10/4 AM 10): Istniejący chodnik o nawierzchni z kostki betonowej typu „kość”, miejscowo zapadnięty. Szerokość chodnika na przedmiotowym odcinku 2,2-2,55 m. Chodnik od strony jezdni wygrodzony krawężnikiem wyniesionym. Szerokość drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku to 6,4 m. Nawierzchnia zjazdu w ciągu chodnika z kostki kamiennej. Istniejąca droga gminna o nawierzchni gruntowej o szerokości 3,8-5,8 m. W ramach zadania przewidziana jest rozbiórka nawierzchni istniejącego zjazdu i chodnika drogi wojewódzkiej oraz budowa nowego zjazdu i chodnika w pasie drogi wojewódzkiej.
c) ul. Kazimierza Wielkiego - Istniejąca droga gminna o nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,5 m z dwustronnymi poboczami 0,5 m, w obrębie skrzyżowania płyty betonowe nad przepustem. Istniejąca droga wojewódzka o nawierzchni bitumicznej. Szerokość drogi wojewódzkiej na przedmiotowym odcinku to 6,0 m. W ramach zadania przewidziana jest rozbiórka nawierzchni istniejących zjazdów drogi wojewódzkiej wraz ze ścianką poboczy oraz budowa nowego zjazdu w pasie drogi wojewódzkiej i w części drogi gminnej.Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 09:30


» Location

ul. Mickiewicza 1
Syców 56-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Syców
ul. Mickiewicza 1
Syców 56-500
Województwo: dolnośląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in