Wykonanie usługi z zakresu wycinki drzew, karczowanie, frezowanie, zabiegi techniczne, sanitarne oraz porządkowanie terenu w kompleksach wojskowych administrowanych przez 22. Bazę Lotnictwa Taktycznego w Malborku

» Notice description

2. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów oraz usuwania chwastów na terenach kompleksów wojskowych 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Malborku oraz 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim.
Przedmiot zamówienia podzielony został na 3 części:
CZĘŚĆ NR 1-
„Wykonanie usługi z zakresu wycinki drzew wraz z frezowaniem pni, cięć sanitarnych
i technicznych gałęzi, redukcji koron drzew na terenie 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku”.
CZĘŚĆ NR 2-
„Wykonanie usługi z zakresu wycinki drzew i krzewów wraz z karczowaniem
i frezowaniem pni, zabiegów w obrębie korony drzewa oraz uporządkowania działki leśnej na terenie 49. Bazy Lotniczej w Pruszczu Gdańskim”.
CZĘŚĆ NR 3-
„Wykonanie usługi w zakresie mulczowania terenu ok. 7,5 ha ( mechaniczne usunięcie chwastów i samosiejek) na terenie lotniska 22. Bazy lotnictwa Taktycznego
w Malborku”.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja:
a) „Projekt umowy” - stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ;
b) „Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót” oraz załączniki
do specyfikacji określające szczegółowo zakres robót dla poszczególnych części zamówienia- stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 09:30


» Location

17 Marca 20
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Forestry-related services

» Buyer data

22 Baza Lotnictwa Taktycznego
17 Marca 20
Malbork 82-200
Województwo: pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in