Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ( Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa niżej wymienionego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn. „ Konkurencyjność uczniów ZSB w Rybniku na rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.2. wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Zamawiający dokonał podziału zamówienia na dwa zadania: Zadanie nr 1- pn. „ Zakup i dostawa komputerów”: 1.Komputer przenośny nr 1- 18 szt., 2. Komputer przenośny nr 2- 10szt., 3. Zestaw komputerowy - 15 szt., 4. Zewnętrzny czytnik kart pamięci SD - 9 szt.
Zadanie nr 2- pn. „Zakup i dostawa oprogramowania kosztorysowego ”: 1.Oprogramowanie kosztorysowe wersja edukacyjna (20 stanowisk)- 1 szt., 2.Oprogramowanie kosztorysowe wersja pełna- 1szt.
3.Oprogramowania do tworzenia przedmiarów z rysunku pełna wersja- 1szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w rozdziale III SIWZ i załączniku nr 5 do SIWZ ( dot. zadania nr 1).


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.09.2020 | 10:00


» Location

ul. Świerklańska 42
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Zespół Szkół Budowlanych
ul. Świerklańska 42
Rybnik 44-200
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in