Dostawa sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego dla Biblioteki Głównej UTP. Całość zamówienia została podzielona na 5 zadań. Zadanie nr 1: Dostawa serwera wraz z systemem operacyjnym oraz licencjami dostępowymi – 1 sztuka, Zadanie nr 2: Dostawa jednostek centralnych komputera z monitorem LCD – 3 sztuki, Zadanie nr 3: Dostawa urządzenia typu tablet – 1 sztuka, Zadanie nr 4: Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego – 1 sztuka, Zadanie nr 5: Dostawa licencji systemu operacyjnego – 8 sztuk; Dostawa obejmuje: a. dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko wraz z jego wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego; b. przekazanie Zamawiającemu Sprzętu na podstawie protokołu odbioru; protokół odbioru sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu po wykonanej dostawie; Miejsce dostawy: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Biblioteka Główna, Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Category assortment

  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
al. prof. S. Kaliskiego 7
Bydgoszcz 85-796
Województwo: kujawsko-pomorskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in