Zakup aparatury na potrzeby jednostek Uniwersytetu Opolskiego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatury, w podziale na części:
1.1. Część nr 1 – Zakup chłodziarki dla Instytutu Inżynierii Środowiska i Biotechnologii w ramach projektu rewitalizacja budynku Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Kominka 6., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.
1.2. Część nr 2 – Zakup mikroskopów edukacyjnych dla Wydziału Chemii (11 sztuk), zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1B do SIWZ.
1.3. Część nr 3 – Zakup suszarki laboratoryjnej z konwekcją naturalną dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego (1 szt.) , zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1C do SIWZ.
2. Wykonawca na dostarczony przedmiot zamówienia udziela minimum dwudziestocztero- [ 24 ] miesięcznej gwarancji.
2.1. Okres gwarancji wskazany w pkt. 2 (odpowiednio do części) jest okresem minimalnym. Wykonawca w Formularzu ofertowym, tj.: w załączniku nr 1 do SIWZ, zwanym dalej Formularzem ofertowym, może uwzględnić dłuższy okres gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia, jednak nie dłuższy niż trzydzieści sześć [ 36 ] miesięcy (odpowiednio do części).
3. Poprzez wykonanie przedmiotu zamówienia rozumie się:
3.1. w części nr 1: dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego wraz z podłączeniem do istniejącej instalacji (bez instruktażu użytkowania).
3.2. w części nr 2-3: dostarczenie przedmiotu zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 10:00


» Location

Pl. Kopernika 11 A
Opole 45-040
Województwo: opolskie
Polska


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Uniwersytet Opolski
Pl. Kopernika 11 A
Opole 45-040
Województwo: opolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in