Dostawa pomocy dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych związanych z nauczaniem matematyki dla Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiot zamówienia obejmuje 14 zestawów w ilościach wskazanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Educational materials and equipment

» Buyer data

Uniwersytet Łódzki
ul. Narutowicza 68
Łódź 90-136
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in