modernizację pionu żywienia

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest
modernizacja oraz wymiana wyposażenia pionu żywienia w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi zlokalizowanej przy
ul. Obrońców Westerplatte 28 zgodnie z załączoną dokumentacją projektową. 2. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ – dokumentacji projektowej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Obrońców Westerplatte 28
Łódź 91-811
Województwo: łódzkie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Szkoła Podstawowa Nr 153
ul. Obrońców Westerplatte 28
Łódź 91-811
Województwo: łódzkie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in