ZAKUP APARATÓW TELEFONII KOMÓRKOWEJ DLA SĄDÓW APELACJI POZNAŃSKIEJ

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatów telefonii komórkowej dla sądów apelacji poznańskiej.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części:
1. Część 1- Aparat do telefonii komórkowej typ 1 – standardowy w ilości 131 szt.; okres gwarancji – 2 lata;
2. Część 2- Aparat do telefonii komórkowej typ 2 – ponadstandardowy w ilości 60 szt.; okres gwarancji – 2 lata;
3. Część 3- Aparat do telefonii komórkowej typ 3 – wielofunkcyjny standardowy w ilości 63 szt.; okres gwarancji – 2 lata;
4. Część 4- Aparat do telefonii komórkowej typ 4 – wielofunkcyjny ponadstandardowy w ilości 35 szt.; okres gwarancji – 2 lata;
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia określono w Załączniku nr 2 Opis Przedmiotu zamówienia.

Zamawiający może skorzystać w ramach umowy z prawa opcji w zakresie części od 1 do 4, jednokrotnie na rzecz jednej lub kilku jednostek sądownictwa do łącznej ilości:
Część 1 - Aparat do telefonii komórkowej typ 1–standardowy– do łącznej ilości 5 szt.
Część 2 - Aparat do telefonii komórkowej typ 2–ponadstandardowy – do łącznej ilości 5 szt.
Część 3 - Aparat do telefonii komórkowej typ 3 – wielofunkcyjny standardowy – do łącznej ilości 5 szt.
Część 4 - Aparat do telefonii komórkowej typ 4 – wielofunkcyjny ponadstandardowy
– do łącznej ilości 5 szt.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.09.2020 | 11:00


» Location

ul. Trójpole 21
Poznań 61-693
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Telecommunications equipment and accessories

» Buyer data

Sąd Apelacyjny w Poznaniu
ul. Trójpole 21
Poznań 61-693
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in