„Zakup i wdrożenie GIS – systemu informacji geograficznej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Sulejówek – etap II"

» Notice description

1. Przedmiot zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wdrożenie nowoczesnego systemu techniczno-informatycznego, umożliwiającego efektywne zarządzenia majątkiem sieciowym Miasta Sulejówek (sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z obiektami) oraz prowadzenie w przyszłości stałego nadzoru (monitoringu) i diagnostyki pracy systemu dystrybucji wody oraz systemu kanalizacyjnego na terenie Miasta Sulejówek.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakup, dostawę i montaż sprzętu pomocniczego, w tym: serwera do obsługi systemu GIS i modelowania, macierzy dyskowej do archiwizacji danych oraz 2 tabletów do obsługi systemu GIS mobilnego.
3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje Program Funkcjonalno-Użytkowy pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznej oraz wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego do zarządzania majątkiem sieciowym Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku”, wykonany przez mgr inż. Michała Jeziorka oraz mgr inż. Wacława Niedziałka, stanowiący załączniku nr 8 do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.10.2020 | 12:00


» Location

ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Category assortment

  • Software development

» Buyer data

Miasto Sulejówek
ul. Dworcowa 55
Sulejówek 05-070
Województwo: mazowieckie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in