„Wykonanie dwóch aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: nr 5018S (ulica Centralna w Połomi) oraz nr 5043S (ulica Wiejska w Gogołowej)”

» Notice description

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie aktywnych przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych nr 5018S (ulicy Centralnej w Połomi) oraz 5043S (ul. Wiejskiej w Gogołowej) poprzez zainstalowanie znaków pionowych podświetlanych lampami ostrzegawczymi zasilanymi solarnie wraz z detekcją ruchu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części:
- Część 1: Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Centralnej w Połomi.
- Część 2: Budowa aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej w Gogołowej

Zakres robót (dla części 1 oraz części 2):
• instalacja znaków,
• wykonanie oznakowania grubowarstwowego,
• wykonanie nawierzchni z kostki integracyjnej na dojściach do przejść.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2020 | 10:00


» Location

ul. Raciborska 3
Syrynia 44-361
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Road and railroad services

» Buyer data

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl. z/s w Syryni
ul. Raciborska 3
Syrynia 44-361
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in