Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu debriefingowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem systemu debriefingowego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznych.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszczególnieniem co do rodzaju i liczby urządzeń wchodzących w skład Systemu debriefingowego stanowią Załączniki nr 2 (Opis przedmiotu zamówienia) oraz nr 3 (Formularz wymaganych warunków technicznych) do SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.10.2020 | 09:30


» Location

02-091 Warszawa


» Category assortment

  • Players and multimedia devices

» Buyer data

Warszawski Uniwersytet Medyczny
Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in